Tagged: İstanbul

Fetih ve Fatih

“İstanbul elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel asker…” (Hz. Muhammed (s.a.s)) İstanbul ruh… İstanbul fikir… İstanbul mana… Fikir, ruh ve mana doldurmaya müsait kalp… Kalbini kaybeden, her...

Sevdadır İstanbul… Özlemi bitmek bilmeyen, gurbetin sancısını ta gönlün derinlerine düşüren bir sevdadır. Bölüşülünce sevdası çoğalır bu şehrin… Yedi tepeden önce kendi içine bakmaktır İstanbul… Tarihin asaletini ve ihtişamını yükselen minareleriyle gök kubbeye haykıran,...

İstanbul’un Kalbine Vurulan Mühür Sultanahmet

Ey sen Sultanahmet, tanığısın en güzel zamanların!… Tanığısın imparatorların, sultanların ve halkların!.. Ey sen Sultanahmet, tefekkür mekânısın tarihin haşmetini…Tedebbür eder seninle insan imanın hakikatini… İslam medeniyetinin bütün güzelliklerini, birlikte yaşama ahlakını, birlikte yaşama hukukunu...