Category: Kitaplar

Osmanlı Toplumunda Zındıklık

Tarih boyunca güç ve dünyevi menfaat devşirmek için dinin temel esaslarını tahrif eden, kavramların içini boşaltan pek çok istismar hareketi gelip geçmiştir. Dün olduğu gibi zındıklık, ilhad, ehl-i fesad, batınîlik, dehrîlik gibi isimlerle anılan...

Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)

  http://www.ebabilkitap.com/Rahmet-Peygamberi-HzMuhammed-Sav,PR-108.html Kutlu Nebi’nin sevgisi, bizi birbirimize bağlayan, kalplerimizi birleştiren en büyük rahmet vesilelerinden biridir. Onun engin şefkati, sadece inananları, kendisine bağlı olanları değil; bütün mahlukatı kuşatacak kadar geniştir. Hz. Peygamber›i sevmek demek; O›nun...

Eyvah Gıybet Ettik

https://www.kitapyurdu.com/kitap/eyvah-giybet-ettik-amp-giybetten-nasil-korunuruz/372909.html “Gel iki lafın belini kıralım…” “Biraz muhabbet edelim…” – Var ya… Biliyor musun?… -Neyi? “Benden duymuş olma; ama şu bizim ……………..var ya… – Aaaaaa! Anlatsana, ne olmuş? – Yok. Ben söylemeyeyim. Gıybet olur...

21. Yüzyıl Türkiye’sinde Din ve Diyanet

http://www.diyanetvakfiyayin.com.tr/index.php?Option=DetayliBilgi&No=687   Eser; dinin ontolojik bir gereklilik olduğunu daima belirten Diyanet İşleri Eski Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun 21. yüzyılın din ve dindarlık anlayışını ele alan, -bu çerçevede dindarlık tarzı, dini inanış ve...

Madde Bağımlılığı

Modern dünyanın acımasız çarkları arasında sıkışıp kalan insanlık, kendine yeni çıkış yolları ararken, özellikle gençleri hedef alan madde bağımlılığı giderek daha da tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Tuzağına düşürdüğü kişilere bir damlasında fırtınalar kopararak sahte cennetler...

Sevdadır İstanbul… Özlemi bitmek bilmeyen, gurbetin sancısını ta gönlün derinlerine düşüren bir sevdadır. Bölüşülünce sevdası çoğalır bu şehrin… Yedi tepeden önce kendi içine bakmaktır İstanbul… Tarihin asaletini ve ihtişamını yükselen minareleriyle gök kubbeye haykıran,...

Eser; ilmin izzetini en hakiki zırh telakki eden bir coğrafyanın Peygambere vâris seçkinlerinin, resmi vesika ve yakınlarının beyanlarıyla  desteklenmiş tercüme-i hâllerinin bilgi yüklü bir derlemesidir. Eser; Erzincan’ın Kemah ilçesinin âbide şahsiyetlerinin, mihrablara imam, minberlere hatip,...

Ehl-i Beyt Sevgisi

Ehl-i Beyt, ilimle ameli, hayatla ahlâkı, hikmetle irfanı buluşturmuş; sevgi, rahmet ve bağışlamanın adresi olmuş, Gül-i Muhammedî’nin hoş kokusunu tarihin her sayfasına sindirmiş kutlu nesillerdir. İşte bu eser de Ehl-i Beyt sevgisini dile getiren,...