Maneviyat İklimi Üç Aylar

Mübarek gecelerle dolu Üç aylar… “Geceyi ihya etme”nin “gündüz tutulan oruç”la birleştiği mübarek gün ve geceler… Regâib kandiliyle başlayan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, kandiller zincirini içinde barındıran, Ramazan bayramıyla da...

Maneviyat İklimi Üç Aylar

Regâib Kandili’yle başlayan, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’yle zirveye ulaşan, kandiller zincirini içinde barındıran, Ramazan Bayramı’yla da maddî ve manevî alanda “bayram”a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma ayları… Yaratılış gayemizi düşünmemiz, Yaratan ve...

İtikaf

İtikâf¸ bir mescid sütununu kendine mekan tutup¸ dünya ve dünyalıklara sırt çevirme kararlığıdır. İtikâf¸ sıcak yatağı ve yumuşak yastığı terk ederek bir seccadeye razı olmaktır. Ve itikâf¸ gerektiği zaman o seccadeyi mü’min kardeşinin altına...

Dua: Kulluğun Özü

Dua; Allah’ın (cc) büyüklüğünü dile getirme, O’na yalvarma, hamdetme, şükretme ifadesidir. Dua; Allah’ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesi, sevgi ve ta’zim duyguları içinde O’nun lütuf ve yardımını dilemesi, bütün kalbiyle yüce yaratana yönelerek...

Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)

Kutlu Nebi’nin sevgisi, bizi birbirimize bağlayan, kalplerimizi birleştiren en büyük rahmet vesilelerinden biridir. Onun engin şefkati, sadece inananları, kendisine bağlı olanları değil; bütün mahlukatı kuşatacak kadar geniştir. Hz. Peygamber›i sevmek demek; O›nun insanlığın huzur...

Eyvah Gıybet Ettik

“Gel iki lafın belini kıralım…” “Biraz muhabbet edelim…” – Var ya… Biliyor musun?… -Neyi? “Benden duymuş olma; ama şu bizim ……………..var ya… – Aaaaaa! Anlatsana, ne olmuş? – Yok. Ben söylemeyeyim. Gıybet olur şimdi!...

Din ve Samimiyet

Samimiyet, kulluktaki değer ölçüsü ve davranışların kıymetini belirleyen mihenk taşıdır. Samimiyet tutarlılıktır. Kişinin kendisine, çevresine, inanç ve düşünce dünyasına karşı tutarlılığıdır. Yüce Rabbimiz yalnız ihlâsla, samimiyetle yapılan amel ve ibadetlerimizi kabul eder. Sevgili Peygamberimiz...

Büyük Günahlar

Şüphesiz günahların hepsi eşit değildir. Bir adamı haksız yere dövmek ve yaralamak günah olduğu gibi, onu öldürmek de günahtır. Fakat bunlar, aynı seviyede değildir. Büyük günahların birinci derecede olanı kişinin iman veya ibadetinde başkalarını...

Yardımlaşma

Cenab-ı Hak; “iyilikte ve kötülükten sakınmakta birbirinizle yardımlaşın; günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın” (Maide, 5/2), buyuruyor. Zekât vermekten, tatlı söz ve güler yüzle davranmaya kadar her şeyin iyilik kapsamına alındığını düşünürsek, dinimizin yardımlaşma sınırını ne...

Ticaret Ahlakı

İslâm’da ticaret; helâl kazanç yollarından biridir. Nitekim Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de,“Birbirlerinin mallarını haksız yollarla alıp yememelerini, bunun helâl olmayacağını; ancak karşılıklı rıza ile yapacakları ticaretin meşrû ve helâl olacağını” (Nisa,4/29) ifade ederek yapılması istenen ticaretin...