Tagged: Zina

Osmanlı’da Zina Cezası Olarak Recm

En ilkel toplumdan en gelişmiş topluma kadar insanların bir arada yaşayabilmesi şüphesiz bir düzenin varlığını gerektirir bu düzeni bozan ya da bozmaya yeltenenlere karşı işlenen suç veya fiilin niteliğine göre, birey ya da kamu...