Tagged: tatlı dil

Söze Başlarken…

Varoluş söz ile başladı, bir söz ile değişti kâinatın gidişatı. Âdem (a.s.)bir söz ile yaratıldı ve âlem “ol” sözüyle var oldu. Âdem’e söz için varlıkların isimleri öğretildi. Göklerden yere bir çağrı, bir davet oldu...