Tagged: Ömer Menekşe

Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)

  http://www.ebabilkitap.com/Rahmet-Peygamberi-HzMuhammed-Sav,PR-108.html Kutlu Nebi’nin sevgisi, bizi birbirimize bağlayan, kalplerimizi birleştiren en büyük rahmet vesilelerinden biridir. Onun engin şefkati, sadece inananları, kendisine bağlı olanları değil; bütün mahlukatı kuşatacak kadar geniştir. Hz. Peygamber›i sevmek demek; O›nun...

Eyvah Gıybet Ettik

https://www.kitapyurdu.com/kitap/eyvah-giybet-ettik-amp-giybetten-nasil-korunuruz/372909.html “Gel iki lafın belini kıralım…” “Biraz muhabbet edelim…” – Var ya… Biliyor musun?… -Neyi? “Benden duymuş olma; ama şu bizim ……………..var ya… – Aaaaaa! Anlatsana, ne olmuş? – Yok. Ben söylemeyeyim. Gıybet olur...

Dinin Dijitalleşmesi ve Mobil Uygulamalar

İletişim ve teknolojinin insana tanıdığı imkânlarla modern dünyanın küresel boyutta büyük bir dönüşüm yaşadığı günümüzde, hızlı bilgi üretimine bağlı olarak h er alanda sürekli yenilikler ve devamlı gelişmeler meydana gelmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki...

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Yükseliş Devri Fakihleri (1063-1092)

XI. yüzyılda önce Horasan ve Maveraünnehir’de devlet kuran Selçuklular, mezhep kavgalarıyla sarsılmış, Bizanslıların hücumlarına karşı koyamayacak kadar zayıflamış olan İslâm dünyasında yeniden birliği sağlamışlardır. Devletin siyasi gücüne, medreselerde yetiştirilen irfan ordusunun gücü de katılınca...

Kur’an Yılı

Bin dört yüz yıl evveldi, tam bin dört yüz yıl evveldi… Bir Kitap indirildi göklerden, ezelde yazılmış bir kitap… “Oku!” diye başlayan ve bütün insanlığı sayfa sayfa, cümle cümle, harf harf okuyan … Allah...

Türklerde Peygamber Sevgisi

Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra, samimiyetle inanıp bağlandıkları bu elinin yayılmasında çok büyük hizmetlerde bulunmuşlar, kısa zamanda bu dinin asırlar süren öncüsü olmuşlardır. İlk kelime-i şehadet getirdikleri günden bugüne kadar da hayatlarını İslâm’a, Allah...