Tagged: Mâverâünnehir

SELÇUKLU YÜKSELİŞ DÖNEMİ MÂVERÂÜNNEHİR FAKİHLERİ VE FIKIH İLMİNE KATKILARI

Mâverâünnehir, Buhara’dan Semerkant’a, Fergana’dan Mergīnân’a, Serahs’tan Şaş’a kadar ilmin geliştiği, fıkhın hayat bulduğu, Hanefî Mezhebi’nin kök saldığı, Serahsîlerin, Pezdevîlerin, Mergīnânîlerin ve daha ismini sayamadığımız birçok âlimin yetiştiği yer olmuştur. Buralarda yetişen âlimler eserleriyle çağlara...