Tagged: Eğitim Müesseseleri

Selçuklu Eğitim Müesseseleri Nizamiye Medreseleri

İslam dünyasında eğitim ve öğretim bakımından bir dönüm noktası olan Selçuklu devrinde kurulan ilk sistemli ve mükemmel medreseler, “Nizamiye Medreseleri”dir. Bu medreseleri kendisinden önce de var olan medreselerden ayıran en önemli özellik; daha önceki...