Tagged: Diyanet

Diyanetten Sihir Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumda büyücülük, falcılık, astroloji, kahinlik ve medyumluk gibi bir takım hayali ve karanlık yöntemlere talebin arttığını, bunun da önemli bir pazar oluşturduğunu belirterek, İslam’da dininde “büyü ve sihrin yasak olduğunu” hutbe...

21. Yüzyıl Türkiye’sinde Din ve Diyanet

http://www.diyanetvakfiyayin.com.tr/index.php?Option=DetayliBilgi&No=687   Eser; dinin ontolojik bir gereklilik olduğunu daima belirten Diyanet İşleri Eski Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun 21. yüzyılın din ve dindarlık anlayışını ele alan, -bu çerçevede dindarlık tarzı, dini inanış ve...