Tagged: din

Türk Sinemasında Din ve Din Adamı İmajı

Genel olarak bütün sanatlar belli bir dünya görüşünü, hayat biçimini yansıtırlar. Sinemayı diğer sanat dalları arasında ayrıcalıklı konuma getiren yön, onun göze ve kulağa aynı anda hitap ederek kitlelere ulaşabilmesindeki kolaylıktır. Ayrıca sinema, nesnel...

Dinin Dijitalleşmesi ve Mobil Uygulamalar

İletişim ve teknolojinin insana tanıdığı imkânlarla modern dünyanın küresel boyutta büyük bir dönüşüm yaşadığı günümüzde, hızlı bilgi üretimine bağlı olarak h er alanda sürekli yenilikler ve devamlı gelişmeler meydana gelmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki...