Tagged: merhamet

Şefkat ve Merhamet Peygamberi

O, topyekün insanlığın şefkat ve merhamet pınarı… Onun her şeye şamil merhameti, âlemşümul rahmeti o kadar kuşatıcıydı ki, sadece insanlar değil bütün varlıklar onun şefkat kanatları altına koşmaktaydı… O ki, âlemlere, insana, hayvana, nebatata...