Tagged: İslâm Ceza Hukuku

İSLAM HUKUKUNDA HIRSIZLIK SUÇU ve CEZASI

Elinizdeki kitapta, İslam’ın hırsızlıktan caydırma ve alıkoyma için vaz‘etmiş olduğu ilkeler ve suçu işlemeye engel olma maksadıyla ortaya koyduğu usuller incelenmiş, alınan tedbirlere rağmen işlenen hırsızlık suçlarına uygulanacak cezai yaptırımlar irdelenmiştir. Ayrıca bu kitap...

“Siber Hırsızlık” Örnekleminde İslam Hukukunda Siber Suçlar ve Cezası

Günümüzde internetin ve bilişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişip yaygınlaşması, bilişim sistemlerine yönelik işlenen suçların da artmasını ve suç işlemenin kolaylaşmasını sağlamıştır. Teknolojideki bu hızlı gelişim ve değişimlerden ceza hukuku da nasibini almış ve...