Tagged: İletişim

Reel dünyadan S@n@l Dünyaya…

İletişim imkânlarının son derece iyi bir seviyeye geldiği ve âdeta sınır tanımadığı bir zaman dilimindeyiz. Bilişim teknolojisinin ve bilgi toplumunun temel taşı kabul edilen internet gün geçtikçe hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Acısıyla...

Fıkıh ve Fetva Anlayışının Yayılmasında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Faydalanma: Bir Teknoloji Uzmanının Görüşü

Malezya’lı akademisyenlerce kaleme alınan bu tercüme; dijital çağda fıkıh ve fetva, fetvada güncel bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları, uygulamada karşılaşılan sorunlar gibi konuları ele almakta, İslâm’ı tebliğde kullanılabilecek teknolojiler, güncel meselelerde fıkıh ve fetva...

Dijital Çağda Emeğe Ne oldu?

İçinde yaşadığımız çağ; bilgisayar, robot, iletişim ve ulaşım imkânlarının akıl almaz boyutlara ulaştığı baş döndürücü bir çağ. Teknolojinin, makineleşmenin günden güne hızlı ilerleme kaydettiği, Allah’ın yarattığı birçok nimetin teknolojik imkânlarla insanın hizmetine kolayca sunulduğu...

Dinin Dijitalleşmesi ve Mobil Uygulamalar

İletişim ve teknolojinin insana tanıdığı imkânlarla modern dünyanın küresel boyutta büyük bir dönüşüm yaşadığı günümüzde, hızlı bilgi üretimine bağlı olarak h er alanda sürekli yenilikler ve devamlı gelişmeler meydana gelmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki...