Tagged: içtenlik

Din ve Samimiyet

Samimiyet, kulluktaki değer ölçüsü ve davranışların kıymetini belirleyen mihenk taşıdır. Samimiyet tutarlılıktır. Kişinin kendisine, çevresine, inanç ve düşünce dünyasına karşı tutarlılığıdır. Yüce Rabbimiz yalnız ihlâsla, samimiyetle yapılan amel ve ibadetlerimizi kabul eder. Sevgili Peygamberimiz...