Tagged: Hz. Peygamber

Hz. Hasan (r.a.)

Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Fatıma ile Hz. Ali’nin büyük oğlu Hz. Hasan, hicretin üçüncü yılında (625) Medine’de doğdu. Babası ona Harb adını koymayı düşünmüşse de dedesi Hz. Peygamber, o güne kadar Araplarda bilinmeyen Hasan...