Tagged: Hz. Muhammed (s.a.s.)

Şefkat ve Merhamet Peygamberi

O, topyekün insanlığın şefkat ve merhamet pınarı… Onun her şeye şamil merhameti, âlemşümul rahmeti o kadar kuşatıcıydı ki, sadece insanlar değil bütün varlıklar onun şefkat kanatları altına koşmaktaydı… O ki, âlemlere, insana, hayvana, nebatata...

Hz. Muhammed’in Tabiat Sevgisi

Tabiat, bütün zenginliği ve canlılığıyla Allah Teâlâ’nın eseri, varlığının, birliğinin işareti ve belgesidir. Allah Teâlâ tabiatı canlı ve cansız varlıklarıyla birlikte bir düzen ve denge içinde yaratmıştır. Tabiatta var olan bu düzen ve denge...

Mukaddes Emanetler

Milletimiz, asırlardır Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’e derin bir muhabbet beslemiş, ona duyulan aşk büyük bir sevgi atmosferi oluşturmuştur. Öyle ki, bu sevgi onun şahsıyla sınırlı kalmamış, onun yakınlarına, yaşadığı yerlere ve kullandığı eşyalara kadar...