Tagged: Hırsızlık

İSLAM HUKUKUNDA HIRSIZLIK SUÇU ve CEZASI

Elinizdeki kitapta, İslam’ın hırsızlıktan caydırma ve alıkoyma için vaz‘etmiş olduğu ilkeler ve suçu işlemeye engel olma maksadıyla ortaya koyduğu usuller incelenmiş, alınan tedbirlere rağmen işlenen hırsızlık suçlarına uygulanacak cezai yaptırımlar irdelenmiştir. Ayrıca bu kitap...