Tagged: fetva

Fıkıh ve Fetva Anlayışının Yayılmasında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Faydalanma: Bir Teknoloji Uzmanının Görüşü

Malezya’lı akademisyenlerce kaleme alınan bu tercüme; dijital çağda fıkıh ve fetva, fetvada güncel bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları, uygulamada karşılaşılan sorunlar gibi konuları ele almakta, İslâm’ı tebliğde kullanılabilecek teknolojiler, güncel meselelerde fıkıh ve fetva...