Tagged: Fatih

Fetih ve Fatih

“İstanbul elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel asker…” (Hz. Muhammed (s.a.s)) İstanbul ruh… İstanbul fikir… İstanbul mana… Fikir, ruh ve mana doldurmaya müsait kalp… Kalbini kaybeden, her...