Tagged: ezberlemek

Satırlardan Sadırlara Hafızlık

Bir sevdadır hafızlık… Hafız geceyi kıraatle sonlandırır. Elinde Mushaf, dilinde ayet… Göz ve gönül hep beraber ayet olmuştur… Bir sevdadır hafızlık… Hattatlar kalem ve mürekkeple yazarken, müzehhipler renklerle onu taçlandırırken, hafız dili ve nefesiyle...