Tagged: biyografi

Eser; ilmin izzetini en hakiki zırh telakki eden bir coğrafyanın Peygambere vâris seçkinlerinin, resmi vesika ve yakınlarının beyanlarıyla  desteklenmiş tercüme-i hâllerinin bilgi yüklü bir derlemesidir. Eser; Erzincan’ın Kemah ilçesinin âbide şahsiyetlerinin, mihrablara imam, minberlere hatip,...