Tagged: birlikte yaşama

Birlikte Yaşama

Farklı bir kültürde, farklı bir medeniyette, farklı din mensuplarıyla birlikte yaşamayı kabul etmiş her Müslümana üç vazife düşüyor: Birincisi kendi kimliğini muhafaza etmek. Kimliğini oluşturan bütün unsurları muhafaza etmek ve onun çocuklarına öğretmek. İkincisi...