Tagged: bereket

Kültürümüzde Bereket

Kültürümüzde yer alan önemli kavramlardan biri berekettir. Bereket sözlükte; bolluk, çokluk, feyiz, genişlik, hayır ve saadet anlamlarındadır. Arapça bir kelime olan bereket kelimesi, “bereke” fiilinden gelmektedir. “Bereke” fiilinin masdan ise “bürûk” olup; “devenin bir...