Tagged: Avrupa Kanunları

Yabancı Etkiler: Avrupa Kanunlarının Benimsenmesi

19. yüzyıldan itibaren İslam ve Batı medeniyeti arasındaki yakın temas giderek büyümüş ve (buna paralel olarak) hukuki gelişme de hemen hemen sadece İslam’ın konu olduğu yeni etkilerin şekillendirdiği şartlara bağımlı hâle gelmiştir. Orta Çağ...