Tagged: Abdullah Azmi Efendi

Abdullah Azmi Efendi (Torun)

Milli Mücadele gibi, Anadolu insanının ölüm-kalım savaşında, Anadolu halkının feryadını yüreğinde hisseden ve tüm imkanını bu uğurda seferber etmeye çalışanlardan biridirAbdullah Azmi Efendi… “Elmalı Tefsiri” ve “Tecrid-i Sarih” gibi eserlerin yayın hayatımıza kazandırılmasına öncülük...